Contoh Soal Matematika Kelas 3 SD

Posted on

Contoh Soal Matematika – Materi kali akan membahas mengenai contoh soal matematika untuk kelas 3 SD Semester 1 Dan 2. namun dipertemuan sebelumnya kami telah membahas mengenai contoh soal matematika kelas 4 sd. Baiklah langsung aja mari kita simak contoh soalnya.

Pengertian

Contoh Soal Kelas 3 SD
Contoh Soal Kelas 3 SD

Contoh soal matematika ialah merupakan suatu kumpulan  mengenai soal – soal pelajaran yang berguna untuk melatih anak – anak sesuai dengan usia mereka.

Contoh Soal Matematika Kelas 3 SD Semester 1

Dibawah ini terdapat beberapa contoh soal kelas 3 mengenai pelajaran matematika untuk membantu anak-anak dalam belajar matematika :

1. Angga Murjana baru aja membeli 5 buku tulis. Dari tiap bukunya seharganya Rp. 3.000,00. Maka berapakah Angga harus membayarnya ….
a. 1 lembar sepuluh ribuan
b. 7 lembar dua ribuan
c. 13 lembar seribuan
d. 3 lembar lima ribuan

2. Pak Hasan menjual Sapinya kepada Pak Raden. Kemudian Pak Hasan membayarnya dengan 12 lembar lima puluh ribuan. Jadi berarti harga kambing Pak Hasan ialah….
a. Enam ratus ribu rupiah
b. Satu juta rupiah
c. Lima ratus ribu rupiah
d. Dua belas juta rupiah

3. Uang yang terdapat pada saku Rizal ialah sebesar Rp. 10.000,00. kemudian Rizal memberli 1 bungkus roti dengan harga Rp. 2.500,00 . Maka berapakah sisa uang saku Rizal tersebut …
a. Rp 8.000,00
b. Rp. 8.500,00
c. Rp. 7.500,00
d. Rp. 6.500,00

4. Ami Jamiat membeli pensil seharga Rp. 3.800,00. Kemudian Ami memberikan uang kepada pembeli sejumlah 1 lembar uang lima ribuan. Maka berapakah sisa kembalian yang akan diterima oleh Ami Jamiat ….
a. Rp. 1.800,00
b. Rp. 1.200,00
c. Rp. 1.300,00
d. Rp. 2.800,00

5. Yuli punya uang sebanyak Rp. 40.700,00 Sedangkan Rani juga mempunyai uang sebanyak Rp. 31.500,00.Maka jumlah uang mereka berdua ialah….
a. Rp. 72.500,00
b. Rp. 71.200,00
c. Rp. 72.500,00
d. Rp. 72.100,00

6. Joko baru saja membeli buah apel Rp, 30.500,00 kemudian buah jeruk Rp. 25.500,00 . Maka jumlah uang yang dibayarkan Joko ialah ….
a. Rp. 55.000,00
b. Rp. 54.000,00
c. Rp. 56.000,00
d. Rp. 55.500,00

7. 124, 127, 118, 135, 142, 119
Dari bilangan yang terdapat diatas jadi bilangan terbesar ialah ….
a. 135
b. 119
c. 127
d. 142

8. Pada garis bilangan, bilangan 175 terletak di sebelah ….
a. Kanan 300
b. Kiri nol
c. Kiri 200
d. Kiri 150

Baca Juga :  Volume Tabung

9. Pada bilangan berikut ini yang terletak di sebelah kanan 235 ialah….
a. 219
b. 243
c. 225
d. 234

10. Pada bilangan di bawah ini yang tidak berada di sebelah kiri 178 ialah….
a. 170
b. 100
c. 210
d. 155

11.

Bilangan berurutan
Bilangan berurutan

Yang terletak pada hurup E ialah bilangan ….
a. 132
b. 232
c. 231
d. 233

12. Bilangan 2.359 dibaca ….
a. Dua ribu tiga puluh lima sembilan
b. Dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan
c. Dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan
d. Dua ribu tiga ratus lima ratus sembilan

13. Bentuk panjang dari bilangan 3.756 adalah ….
a. 3 + 7 + 5 + 6
b. 3000 + 500 + 70 + 6
c. 3 + 700 + 6 + 6
d. 3000 + 700 + 50 + 6

14. Nilai angka selisih dari 8 dan 9 pada bilangan 7.890 ialah….
a. 10
b. 710
c. 100
d. 770

15. Dari hasil penjumlahan pada nilai angka 4 dan 7 dari bilangan 7.045 ialah….
a. 4.700
b. 4.070
c. 7.040
d. 7.400

16. Sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 01.00 ialah….
a. Sudut siku-siku
b. Sudut lancip
c. Sudut tumpul
d. Sudut sembarang

17. Meteran ialah alat untuk mengukur ….
a. Berat
b. Panjang
c. Waktu
d. Volume

18. Alat untuk mengukur benda yang cukup panjang seperti panjang halaman rumah, panjang sawah, panjang kelas dan panjang rumah ialah ….
a. Meteran pita
b. Meteran rol
c. Meteran saku
d. Penggaris

19. Dibawah ini yang tidak termasuk alat pengukur berat ialah….
a. Timbangan beras
b. Timbangan badan
c. Neraca
d. Mistar

20. Alat untuk mengukur waktu contohnya ialah….
a. Penggaris
b. Mistar
c. Timbangan
d. Jam

Contoh Soal Matematika Kelas 3 SD Semester 2

1. Pada bangun datar yang tidak mempunyai sudut ialah bangun ….
a. Trapesium
b. Lingkaran
c. Persegi
d. Segitiga

2. Pada segitiga yang tidak mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut yang besarnya berbeda ialah….
a. Segitiga sama kaki
b. Segitiga sama sisi
c. Segitiga siku-siku
d. Segitiga sembarang

3. Sudut yang besarnya 90° disebut sudut ….
a. Siku-siku
b. Lancip
c. Tumpul
d. Garis diagonal

4. Bangun datar yang mempunyai sudut lancip ialah….
a. Segitiga
b. Persegi
c. Persegi panjang
c. Lingkaran

5. Benda yang mempunyai sudut siku ialah ….
a. Gelas
b. Bola
c. Botol
d. Meja

6. Bangun segiempat mempunyai sisi yang sama sebanyak ….
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

7. Bangun layang mempunyai ….. pasang sisi yang sama panjang.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 4

Baca Juga :  Persamaan Trigonometri

8. Sudut tumpul ialah sudut yang besar sudutnya lebih dari ….
a. 80
b. 90
c. 100
d. 60

9. Sudut tumpul yang terrdapat pada bangun layang-layang berjumlah ….
a. 1
b. 2
c. 3
b. 4

10. Segitiga yang mempunyai 3 sudut sama besarnya ialah ….
a. Sama kaki
b. Siku-siku
c. Lancip
d. Sama sisi

11. Pada bangun segitiga mempunyai sudut sebanyak ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

12. Bangun jajar genjang mempunyai sudut …. dan …..
a. Tumpul dan siku-siku
b. Tumpul dan lancip
c. Lancip dan siku-siku
d. Tumpul dan lingkaran

13. Bangun yang mempunyai 4 sudut siku dan 2 pasang sisi yang sama ialah….
a. Trapesium
b. Layang-layang
c. Jajar genjang
d. Persegi panjang

14. Cara untuk mencari keliling persegi ialah….
a. 4 x luas
b. 4 x lebar
c. 4 x sisi
d. Sisi x sisi

15. Sebuah persegi mempunyai sisi sepanjang 10 cm. Maka kelilingnya ialah….
a. 100 cm
b. 40 cm
c. 60 cm
d. 20 cm

16. Cara agar dapat mencari luas persegi panjang ialah ….
a. Sisi x sisi
b. Panjang x sisi
c. 4 x panjang
d. Panjang x lebar

17. Luas sisi pada persegi yang panjang 12 cm ialah….
a. 100
b. 24
c. 48
d. 144

18. Bangun yang mempunyai 4 sisi, 2 pasang sisi sama panjang, dan mempunyai 4 sudut yang sama besar ialah….
a. Persegi
b. Trapesium
c. Jajar genjang
d. Persegi panjang

19. Ibu membeli minyak goreng 1 liter, kemudian dipakai untuk menggoreng 3/5 liter.Maka sisa minyak goreng ibu ialah  …. liter
a. 1/5
b. 2/5
c. 3/5
d. 4/5

20. Ibu membeli sebuah melon. Ibu membaginya menjadi beberapa bagian sama besar untuk ayah, kakak, aku, adik, dan ibu sendiri. Bagian yang aku terima ialah….
a. 1/3
b. 1/4
c. 1/5
d. 1/6

Kunci Jawabannya 1

1. D    11. B
2. A    12. C
3. C    13. D
4. B    14. B
5. B    15. C
6. C    16. B
7. D    17. A
8. C    18. B
9. B    19. D
10. C    20. D

Kunci Jawabannya 2

1. B    11. C
2. D    12. B
3. A    13. D
4. A    14. C
5. D    15. D
6. B    16. B
7. A    17. C
8. B    18. C
9. B    19. C
10. C    20. B

 

Nah itulah pembahasan kali ini mengenai contoh soal matematika kelas 3 SD semester 2 beserta jawabannya, Semoga Bermanfaat.

Artikel ContohSoal.co.id Lainnya: