Contoh Soal Matematika Kelas 4 SD

Posted on

Contoh Soal Matematika – Pada kesempatan kali ini kami akan membahas membahas mengenai contoh soal matematika untuk kelas 4 SD semester 1 dan 2 beserta jawabannya, Materi sebelumnya kami juga telah mebahas mengenai Contoh Soal Matematika SD kelas 3, baiklah mari kita simak contoh soal berikut ini.

Pengertian

Contoh soal Kelas 4 SD
Contoh soal Kelas 4 SD

Contoh soal matematika ialah merupakan suatu kumpulan soal pelajaran yang  tentunya berguna untuk melatih anak sesuai dengan usia mereka, Dan kali ini kita akan membahas tentang soal matematika kelas 4 SD.

Contoh Soal Matematika Kelas 4 SD Semester 1

Dibawah ini terdapat beberapa contoh soal kelas 4 mengenai soal matematika untuk membantu anak dalam belajar:

1. Sifat penjumlahan pada soal nomor 1 ialah. . . .
a. komutatif
b. distributif
c. asosiatif
d. komunikatif

2. 125 × 8 × 67 paling mudah diselesaikan dengan menggunakan sifat . . . .
a. komutatif
b. distributif
c. asosiatif
d. komunikatif

3. 85 × 99 = (85 × n) – (85 × 1), nilai n = . . . .
a. 5
b. 9
c. 90
d. 100

4. (35 × 75) + (35 × 25) = 35 × . . . .
a. 100
b. 75
c. 35
d. 25

5. Dari hasil 30 x 40 – 750 + 300 ialah …
a. 700
b. 750
c. 800
d. 850

6. Angka 8 pada bilangan 28.456 mempunyai nilai tempat …
a. puluhan
b. ratusan
c. ribuan
d. puluhan ribu

7. 5.585 Apabila dibulatkan kedalam ribuan terdekat maka menjadi …
a, 5.000
b. 5.500
c. 5.600
d. 6.000

8. 53 x 78 = …
Taksiran hasil dari operasi hitung di atas ialah…
a. 3.500
b. 3.800
c. 4.000
d. 4.500

9. Dalam penulisan nilai uang yang benar ialah…
a. 2.500,00 Rp
b. Rp. 2.500,00
c. Rp. 2.500,-
d. Rp. 2.500

10. Kelipatan bilangan 6 ialah. . . .
a. 0, 6, 12, 18, 24, 30…
b. 6, 12, 18, 24, 30…
c. 6, 14, 20, 26, 30…
d. 6, 12, 18, 26, 30…

11. Kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 ialah. . . .
a. 24, 48, 72, …
b. 24, 38, 42, …
c. 24, 52, 64, …
d. 24, 48, 64, …

12. Faktor dari bilangan 30 ialah …
a. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 30
b. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
c. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 30
d. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 15, 30

Baca Juga :  Transpose Matriks - Pengertian, Sifat, Jenis, Rumus dan Contoh Soal

13. Faktor persekutuan dari 20 dan 24 ialah. . . .
a. 1, 2, 3, 4, 5, 6
b. 1, 2, 4
c. 2, 4
d. 1, 2

14. Berikut ini yang bukan kelipatan 16 ialah. . . .
a. 48
b. 60
c. 80
d. 96

15. Faktor prima dari 250 ialah…
a. 2 dan 3
b. 2 dan 5
c. 3 dan 5
d. 2, 3, dan 5

16. Faktorisasi prima dari 350 ialah…
a. 2 x 3 x 5 x 7
b. 2 x 5 x 5 x 7
c. 2 x 2 x 3 x 5
d. 2 x 3 x 3 x 5

17. KPK dari 32 dan 48 ialah…
a. 80
b. 86
c. 96
d. 192

18. Jadwal riski pergi berenang setiap 6 hari sekali, Diki pergi berenang 8 hari sekali. Mereka akan berenang bersama … hari sekali.
a. 14
b. 18
c. 20
d. 24

19. 3jam+45menit = ……. menit
a. 200
b. 215
c. 225
d. 300

20. Darin hasil 10 m + 6 dm ialah = … cm
a. 16
b. 106
c. 1.060
d. 1.600

Contoh Soal Matematika Kelas 4 SD Semester 2

1. Hasil penjumlahan dari 46 + 150 : 15 x 8 ialah….
a. 124
b. 126
c. 128
d. 1322. Bilangan 37.482 Apabila dibulatkan ke dalam ratusan terdekat maka akan menjadi ….
a. 37.000
b. 37.400
c. 37.500
d. 37.600

3. Faktor dari 42 ialah….
a. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 22, 42
b. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 41
c. 1, 2, 6, 7, 14, 21, 42
d. 1, 2, 3, 6, 7, 21, 42

4. Faktorisasi prima dari 36 ialah….
a. 2 x 3
b. 2² x 3
c. 2² x 2².
d. 2² x 3²

5. KPK dari 27 dan 45 ialah….
a. 135
b. 145
c. 160
d. 180

6. FPB dari 54 dan 72 ialah….
a. 6
b. 9
c. 18
d. 27

7. Harga suatu peralatan memasak Rp 275.500,00 dibayar dengan 6 lembar uang Rp 50.000,00. Jadi uang kembaliannya ialah….
a. Rp 23.500,00
b. Rp 24.000,00
c. Rp 24.500,00
d. Rp 25.000,00

8. Pada sebua usaha fotocopy mempunyai kertas sebanyak 7 rim. Kemudian kertas tersebuat digunakan sebanyak 2.345 lembar. Sisa kertas yang tersedia sebanyak …. lembar
a. 1.145
b. 1.155
c. 1.165
d. 1.175

9. Cik Raden membeli telur 50 hg, dan gula pasir 300 dag, kemudian terigu 3.500 gram. Berat semua belanjaan Cik Raden ialah…. gram.
a. 10.500
b. 11.000
c. 11.500
d. 12.000

Baca Juga :  Trapesium Sama Kaki

10. Besaran sudut pada seperempat putaran ialah…. °
a. 45
b. 90
c. 180
d. 360

11. Jika telah diketahui luas sebuah jajargenjang 120 cm² dan panjang alasnya 15 cm. Tinggi jajargenjang ialah…. cm
a. 4
b. 8
c. 12
d. 16

12. Pada luas segitiga 48 cm². Apabila tingginya 12 cm, jadi panjang alasnya ialah …. cm
a. 6
b. 7
c. 8
c. 10

13. Hasil dari 35 + (-17) adalah ….
a. 18
b. -52
c. -18
d. 52

14. Dari hasil -8 + (-15) – (-21) = ….
a. -44
b. -2
c. 2
d. 44

15. 70, -115, 15, -150. Bilangan yang mempunyai nilai terkecil adalah ….
a. 70
b. 15
c. -115
d. -150

16.  Dalam suatu lambang bilangan  negatif  pecahan seratus delapan belas ialah ….
a. 118
b. 181
c. – 118
d. – 181

17. Pada sebuah bilangan yang terletak 13 satuan di sebelah kiri 4 ialah….
a. 9
b. 17
c. –9
d. –17

18. Dalam bilangan yang terkecil dari –14 namun lebih besar dari –16 ialah….
a. –13
b. –14
c. –15
d. 10

19. 236 + (–116) = ….
a. 352
b. 120
c. -120
d. -352

20. Pada bilangan yang terletak 12 satuan di sebelah kanan angka –7 adalah ….
a. 19
b. 5
c. –5
d. –19

Kunci Jawabannya 1

1. A    11. A
2. C    12. B
3. D    13. B
4. A    14. B
5. B    15. B
6. C    16. B
7. D    17. C
8. C    18. D
9. B    19. C
10. B    20. C

Kunci Jawabannya 2

1. B    11. B
2. C    12. C
3. D    13. A
4. B    14. C
5. A    15. D
6. C    16. C
7. C    17. C
8. B    18. C
9. C    19. B
10. A    20. B

Nah itulah tadi pembahasan mengenai contoh soal matematika untuk kelas 4 SD semester 1 dan 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Artikel ContohSoal.co.id Lainnya: