Contoh Soal Matematika Kelas 1 SD

Posted on

Contoh Soal Matematika – Materi makalah pembahasan kali ini mengenai contoh soal matematika SD kelas 1 semester 1 sdan 2 beserta pembahasan dan jawabannya. Baiklah mari kita pelajari bersama materi yang akan kita jabarkan dengan detail di bawah ini.

Pengertian

contoh soal Kelas 1 SD
contoh soal Kelas 1 SD

Contoh soal matematika ialah merupakan suatu kumpulan soal pelajaran yang berguna untuk melatih anak sesuai dengan usia mereka, Berikut ini kami sajikan sebagai contoh Soal matematika untuk SD.

Contoh Soal Matematika Kelas 1 SD Semester 1

Berikut adalah beberapa contoh soal tentang matematika untuk membantu anak-anak dalam belajar :

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau didepan jawaban yang paling benar!
1. Bentuk dari lambang bilangan tujuh belas ialah….
a. 7
b. 17
c. 27

2.

gambar apel
Apel
Pada gambar diatas banyaknya apel yang ada ialah ….
a. 10
b. 12
c. 14
3. Delapan ditambah enam sama dengan ….
a. empat belas
b. dua belas
c. tiga belas
4. Enam belas dikurangi delapan sama dengan ….
a. tujuh
b. delapan
c. sembilan
5. 18 16 12 20 14
Pada bilangan yang ada di atas apabila diurutkan mulai dari yang terbesar maka akan menjadi ….
a. 12, 14, 16, 18, 20
b. 20, 18, 14, 16, 12
c. 20, 18, 16, 14, 12
6. 8 + 7 – 5 = ….
a. 8
b. 10
c. 11
7. 14 – a = 6 ,maka nilai pada a ialah….
a. 7
b. 8
c. 9
8. 18 – 5 – 2 = ….
a. 9
b. 10
c. 11
9. Pada sebuah kandang terdapat 17 ayam. Lalu dijual oleh paman 8 ekor. Kemudian paman membeli lagi 4. Maka jumlah ayam paman sekarang ada …. ekor
a. 9
b. 12
c. 13
10. 9, 12, 8, 11, 13, 15, 16, 10, 14
Urutan pada bilangan di atas dari yang terkecil ialah….
a. 7
b. 8
c. 9
11. Doni mempunyai pita sepanjang 5 meter dan pita milik Dona 7 meter, kemudian pita milik Indah 4 meter. Maka pita yang paling pendek ialah milik ….
a. Doni
b. Dona
c. Indah
12. Bilangan diantara 14 dan 16 ialah….
a. 15
b. 17
c. 19
13. Di sebuah lapangan ada 12 ekor kambing, 9 ekor sapi, dan 11 ekor kerbau.
Urutan jumlah hewan dari yang paling sedikit ialah ….
a. kambing, sapi, kerbau
b. kerbau, kambing, sapi
c. sapi, kerbau, kambing
14. 1 4 7 10 13
Deretan bilangan di atas ialah bilangan loncat ….
a. 2
b. 3
c. 4
15. Sekarang hari Jum’at, besok ialah hari ….
a. Senin
b. Rabu
c. Sabtu
16. 2 hari  dari sebelum hari Sabtu ialah ….
a. Selasa
b. Rabu
c. Kamis
17. Di bawah ini merupakan suatu kegiatan yang waktunya lama ialah….
a. mandi
b. gosok gigi
c. belajar di sekolah
18. Dari benda berikut ini yang paling besar ialah….
a. kelereng
b. bola tenis
c. bola voli
19. Jarum panjang menunjukkan angka 5, jarum pendek menunjukkan angka 12. Maka Jam tersebut menunjukkan pukul ….
a. 12.05
b. 05.12
c. 05.00
20. Alas pada sebuah tabung mempunyai bentuk ….
a. persegi
b. lingkaran
c. segitiga

Contoh Soal Matematika Kelas 1 SD Semester 2

Dibawah ini terdapat beberapa contoh soal mengenai contoh soal matematika untuk membantu anak dalam belajar  :

1. 17 + 5 = n, pada nilai n  ialah ….
a. 20
b. 21
c. 22
2. 26-12 =n, maka nilai n yang tepat ialah ….
a. 13
b. 14
c. 15
3. Besok hari Kamis, kemarin hari ….
a. Selasa
b. Rabu
c. Jumat
4. Bola bekel berbentuk ….
a. bulat
b. lingkaran
c. kotak
5. Lambang bilangan tiga puluh enam adalah ….
a. 306
b. 30
c. 36
6. Bilangan yang mengapit 34 adalah ….
a. 32 dan 33
b. 33 dan 35
c. 35 dan 36
7. Urutan bilangan yang benar di bawah ini dari yang terkecil adalah ….
a. 27, 28, 30, 29, 31, 32
b. 19, 20, 21, 22, 24, 23
c. 42, 43, 44, 45, 46, 47
8. Doni mempunyai tali 6 meter
   Nando mempunyai tali 4 meter
   Bima mempunyai tali 5 meter
Pernyataan di bawah ini yang benar ialah….
a. Tali yang terdapat pada Doni lebih pendek dari pada tali Bima
b. Tali pada Bima lebih pendek dari pada tali Nando
c. Tali pada Nando ialah yang paling pendek
9. Kaleng susu adalah benda yang berbentuk ….
a. bola
b. tabung
c. kubus
10. 18 + n = 25, nilai n yang benar adalah ….
a. 6
b. 7
c. 8
11. Antara kerbau, kambing, dan kucing.
Hewan yang paling ringan ialah….
a. kerbau
b. kambing
c. kucing
12. Tini mempunyai 28 karet
Tuti mempunyai 35 karet
Tanti mempunyai 25 karet
Yang paling banyak adalah karet ….
a. Tini
b. Tuti
c. Tanti
13. Bilangan di antara 39 dan 41 ialah….
a. 38
b. 40
c. 42
14. Dua bilangan sesudah 23 ialah….
a. 22
b. 24
c. 25
15. 42 – 15 = n, nilai n yang benar ialah….
a. 17
b. 27
c. 33
16. 14 + 22 + 16 = n, nilai untuk n ialah….
a. 50
b. 52
c. 54
17. 23 – 11 + 8 = n, nilai n ialah….
a. 18
b. 19
c. 20
18. Vina membeli 20 permen. Dimakan 8. Permen Vina sekarang tinggal ….
a. 10
b. 11
c. 12
19. Joko mempunyai 38 kelereng.
      Tono mempunyai 15 kelereng
Selisih kelereng Joko dan kelereng Tono adalah ….
a. 22
b. 23
c. 25
20. Urutan hewan di bawah ini dari yang paling kecil ialah….
a. semut, ayam, burung
b. semut, kerbau, gajah
c. semut, kambing, kucing

Kunci Jawabannya 1

1.  A     11. B
2.  B    12.  A
3.  A     13. C
4.  B     14. B
5.  C     15. C
6.  B     16. B
7.  B     17. C
8.  B     18. C
9.  C     19. C
10.  A     20. B

Kunci Jawabannya 2

1. C      11. C
2. B      12. B
3. A      13. B
4. A      14. C
5. C      15. C
6. B      16. C
7. C      17. C
8. C      18. B
9. B      19. B
10.B      20. A

Demikianlah materi pembhasan kali ini mengenai contoh soal Matematika Kelas 1 SD Semester 1 dan 2. Semoga artikel ini dapat bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

Baca Juga :  Rumus Akar Kuadrat

Artikel ContohSoal.co.id Lainnya: