Contoh Kerangka Berfikir – Kerangka berfikir adalah model atau gambar dalam bentuk konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dan […]